Tarieven voor service, reparatie en onderhoud

Werkuren:

Gedurende maandag tot vrijdag € 57,50 excl. BTW
Op zaterdagen € 86,25 excl. BTW
Op zon- en feestdagen Op aanvraag

Voorrijdkosten
0 - 100 km: € 90,00 excl. BTW
De voorrijdkosten gelden als enkele reisafstand vanaf de standplaats van onze servicedienst, te weten Gouda, Amersfoort en Venlo.

Servicecontracten
In speciale gevallen kan ook een servicecontract worden afgesloten. Dit is bijvoorbeeld mogelijk bij aanschaf van een nieuwe rollover, wastunnel of zelfwasbox(en).
De tarieven hiervoor kunnen wij op uw aanvraag voor u berekenen.
Er zijn diverse servicecontracten mogelijk; de meest uitgebreide geven wij hier als voorbeeld.

All-in sevicecontract
Voor nieuwe machines, zoals bijvoorbeeld de Aquarama Stargate rollover of een nieuwe wasstraat: In dit contract zijn de totale kosten gedekt. Hieronder vallen verhelpen van storingen, voorrijdkosten, telefonische helpdesk, onderdelen inclusief borstels en rails dus de slijtdelen, reparaties en leveren van chemie (alleen die de machine direct verbruikt). Tevens worden per jaar een drietal preventieve onderhoudsbeurten uitgevoerd. Aan de hand van een checklist wordt de machine dan op alle belangrijke punten gecontroleerd en afgesteld. Als tarief geldt een "prijs per wassing" met 7.500 wassingen als minimumtarief.
De prijs per wassing voor een dergelijk all - in contract met een looptijd van 60 maanden bedraagt per wassing € 0,60 excl. BTW gerekend vanaf de ingebruikname. Gedurende het eerste garantiejaar verlenen wij U hierop een korting van € 0,30 excl. B.T.W. Deze serviceovereenkomst geldt voor maandag tot zaterdagmiddag 15.00 uur. Op zaterdag worden alleen noodreparaties uitgevoerd.
De waterbuffer installatie en opvoerpompen, waterhergebruik installatie en kaartlezer leeskop - en kaartjes vallen buiten ieder contract. Schades door derden, schades aan derden en een aantal invloeden van buiten af die omschreven zijn in het contract vallen niet onder de dekking.

De service wordt in principe uitgevoerd door een serviceteam bestaande uit servicemedewerkers die ieder werken vanuit hun eigen standplaats in Nederland (Gouda, Amersfoort en Venlo).
Contractanten kunnen rechtstreeks bellen met deze servicedienst. Overige klanten bellen met Washplan-Ned tel.: 06 285 274 81 of 050 3641137

Washplan-Ned, januari 2010

Wij behouden het recht voor om prijzen aan te passen aan marktontwikkelingen, prijsniveau van toeleveranciers en prijsindexaanpassingen. Zie ook onze algemene verkoopvoorwaarden.